Borgerforslag

I slutningen af december 2017 blev loven der gjorde borgerforslag en realitet vedtaget. En måned senere blev det første borgerforslag om afskaffelse af uddannelsesloftet indsendt, som på cirka en måned fik de 50 000 nødvendige støtter for at blive sendt videre til folketinget. Her blev et tilsvarende lovforslag fremsat den 1. marts og derefter nedstemt i midten af maj - ligesom de fleste andre borgerforslag der når igennem til afstemning i Folketinget.

Borgerforslag iFolketingetForslag til folketingsbeslutning om at anerkende medfaderskab i regnbuefamilier (borgerforslag). Forslaget blev vedtaget. For stemte 89 (S, V, SF, RV, EL, KF, NB, LA, FG, Hans Kristian Skibby (UFG), Karina Adsbøl (UFG), Naser Khader (UFG), Orla Østerby (UFG) og Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG)), imod stemte 7 (DF og Bent Bøgsted (UFG)), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om bedre fødsler – forslag om indførelse af rettigheder til fødende (borgerforslag). Forslaget blev vedtaget. For stemte 84 (S, V, DF, SF, RV, EL, NB, ALT, KD, Sikandar Siddique (UFG) og Susanne Zimmer (UFG)), imod stemte 9 (KF og LA), hverken for eller imod stemte 0. Forslag til folketingsbeslutning om hurtig og rigtig hjælp til familier ved spædbarnsdød (borgerforslag). Forslaget blev vedtaget. For stemte 91 (S, V, DF, SF, RV, EL, KF, ALT, KD, Inger Støjberg (UFG), Sikandar Siddique (UFG) og Susanne Zimmer (UFG)), imod stemte 2 (LA), hverken for eller imod stemte 2 (NB). Forslag til folketingsbeslutning om at bevare kræftbehandlingen af børn uændret på de nuværende fire lokationer i Danmark (borgerforslag). Forslaget blev vedtaget. For stemte 49 (V, DF, SF, KF, NB, KD, Inger Støjberg (UFG), Sikandar Siddique (UFG) og Susanne Zimmer (UFG)), imod stemte 43 (S, RV, EL og LA), hverken for eller imod stemte 1 (ALT).Forslag til folketingsbeslutning om sorgorlov, når man mister et barn på 0-18 år (borgerforslag). Forslaget blev vedtaget. For stemte 93 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, NB, LA, ALT, Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG) og Susanne Zimmer (UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om en dansk klimalov nu (borgerforslag). Forslaget blev vedtaget. For stemte 92 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, ALT, IA, SIU og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 4 (NB og LA), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om, at pensionen skal stige, når lønningerne stiger (borgerforslag). nullForslag til folketingsbeslutning om, at dansk politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning i efterforskning af drab og grov personfarlig kriminalitet (borgerforslag). nullForslag til folketingsbeslutning om ikke at indføre momspligt på undervisning (borgerforslag). nullForslag til folketingsbeslutning om aktivt fravalg af organdonation fra det fyldte 18. år i Danmark (borgerforslag). nullForslag til folketingsbeslutning om sorgberedskab til familier med hjemmeboende børn, som pludseligt og tragisk mister mor eller far (borgerforslag). nullForslag til folketingsbeslutning om en fair afslutning til 3. g (borgerforslag). nullForslag til folketingsbeslutning om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (borgerforslag). nullForslag til folketingsbeslutning om at bevare store bededag og give politikerne 10 pct. mindre i løn (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 35 (SF, EL, DF og NB), imod stemte 124 (S, V, M, DD, LA, KF og RV), hverken for eller imod stemte 5 (ALT).Forslag til folketingsbeslutning om, at sundhedsvæsenet også skal indebære tandbehandling (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 18 (SF, EL og ALT), imod stemte 93 (S, V, M, DD, LA, KF, RV, DF og NB), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om 26 ugers udvidet barsel til tvillinge- og flerlingefamilier (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 47 (SF, DD, LA, KF, EL, DF, ALT og NB), imod stemte 63 (S, V, M og RV), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om frit gymnasievalg for alle (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 39 (V, KF, DF, NB, LA, FG og Orla Østerby (UFG)), imod stemte 54 (S, SF, RV, EL, ALT, Bent Bøgsted (UFG), Hans Kristian Skibby (UFG) og Karina Adsbøl (UFG)), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne alle afgifter på benzin og diesel (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 3 (Mette Hjermind Dencker (DF) og NB), imod stemte 87 (S, V, SF, RV, EL, KF, LA, FG, ALT og Naser Khader (UFG)), hverken for eller imod stemte 6 (DF, Bent Bøgsted (UFG) og Karina Adsbøl (UFG)).Forslag til folketingsbeslutning om, at Storebæltsbroen skal være gratis at køre over (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 2 (NB), imod stemte 92 (S, V, SF, RV, EL, KF, DF, LA, FG, Bent Bøgsted (UFG), Hans Kristian Skibby (UFG), Karina Adsbøl (UFG) og Orla Østerby (UFG)), hverken for eller imod stemte 2 (Naser Khader (UFG) og Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG)).Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling i lønforhold mellem offentlige fag (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 26 (SF, EL, DF, FG og ALT), imod stemte 70 (S, V, RV, KF, NB, LA, Bent Bøgsted (UFG), Hans Kristian Skibby (UFG), Karina Adsbøl (UFG), Naser Khader (UFG) og Orla Østerby (UFG)), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om Freyas lov – hvalpesalgsloven (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 13 (DF, NB, FG, Bent Bøgsted (UFG), Hans Kristian Skibby (UFG) og Karina Adsbøl (UFG)), imod stemte 90 (S, V, SF, RV, EL, KF, LA og Naser Khader (UFG)), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om stop for tilbagesendelse af syriske flygtninge til farlige og usikre forhold (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 29 (SF, RV, EL, FG og ALT), imod stemte 75 (S, V, KF, DF, NB, LA, Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG) og Marie Krarup (UFG)), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om at forlænge barslen med fars/medmors øremærkede andel (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 8 (DF, Hans Kristian Skibby (UFG) og Liselott Blixt (UFG)), imod stemte 94 (S, V, SF, RV, EL, KF, LA, FG og ALT), hverken for eller imod stemte 2 (NB).Forslag til folketingsbeslutning om en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 19 (RV, EL, FG og ALT), imod stemte 84 (S, V, DF, SF, KF, NB og LA), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om tandlæger på lige vilkår med praktiserende læger over sundhedsvæsenet (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 18 (SF, EL og FG), imod stemte 78 (S, V, DF, RV, KF, NB og LA), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om sagsbehandlingsgaranti med nationale tidsfrister og tværfaglig kvalitet i sagsbehandlingen for syge (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 26 (DF, Ina Strøjer-Schmidt (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Lisbeth Bech-Nielsen (SF), EL, NB, FG og ALT), imod stemte 77 (S, V, SF, RV, KF og LA), hverken for eller imod stemte 0. Flertallet af SF's medlemmer stemte ved en fejl imod forslaget.Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve tjenestemandsreformen fra 1969 og skabe ligestilling i lønforholdet mellem offentlige faggrupper (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 27 (DF, SF, EL, ALT, KD, Sikandar Siddique (UFG) og Susanne Zimmer (UFG)), imod stemte 70 (S, V, RV, KF, NB, LA og Inger Støjberg (UFG)), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om Mette Frederiksen for Rigsretten nu (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 42 (V, DF, KF, NB, LA og Inger Støjberg (UFG)), imod stemte 53 (S, SF, RV, EL, ALT, KD, Sikandar Siddique (UFG) og Susanne Zimmer (UFG)), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lovgivning om ret til pasning af sygt barn ved almen sygdom (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 16 (SF, EL, ALT og Susanne Zimmer (UFG)), imod stemte 72 (S, V, RV, KF, NB, LA og Inger Støjberg (UFG)), hverken for eller imod stemte 8 (DF).Forslag til folketingsbeslutning om at flytte handicapområdet væk fra kommunerne (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 35 (DF, SF, RV, EL, NB, ALT, KD, Sikandar Siddique (UFG) og Susanne Zimmer (UFG)), imod stemte 59 (S, V, KF, LA og Inger Støjberg (UFG)), hverken for eller imod stemte 0. Ved en fejl er der afgivet en stemme i Mai Mercados (KF) navn.Forslag til folketingsbeslutning om en god afslutning til 3. g'erne (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 2 (ALT og Susanne Zimmer (UFG)), imod stemte 82 (S, V, DF, SF, RV, KF og LA), hverken for eller imod stemte 9 (EL og NB).Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaffe de såkaldte »ghettolister« (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 17 (RV, EL, ALT, KD og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 78 (S, V, DF, SF, KF, NB, LA og Inger Støjberg (UFG)), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod salg af fyrværkeri til privat brug (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 2 (ALT og Susanne Zimmer (UFG)), imod stemte 87 (S, V, DF, SF, RV, KF, NB, LA og KD), hverken for eller imod stemte 7 (EL).Forslag til folketingsbeslutning om strengere straf til vanvidsbilister, som dræber (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 7 (DF og 1 RV (ved en fejl)), imod stemte 83 (S, V, SF, RV, EL, KF, LA, ALT og Susanne Zimmer (UFG)), hverken for eller imod stemte 2 (NB).Forslag til folketingsbeslutning om automatisk statsborgerskab efter 10 år (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 0, imod stemte 90 (S, V, DF, RV, SF, KF, NB, LA, ALT og 2 UFG (ved en fejl)), hverken for eller imod stemte 7 (EL).Forslag til folketingsbeslutning om skattebetalt tandlæge (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 10 (EL, ALT, Susanne Zimmer (UFG) og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 83 (S, V, DF, SF, RV, KF, LA og Jens Rohde (UFG)), hverken for eller imod stemte 2 (NB).Forslag til folketingsbeslutning om forlængelse af nedfrysning af befrugtede og ubefrugtede æg (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 8 (EL, NB, Susanne Zimmer (UFG) og Uffe Elbæk (UFG)), imod stemte 88 (S, V, DF, RV, SF, KF, LA og 3 EL (ved en fejl)), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 34 (DF, SF, EL, NB, LA, Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG), Anne Honoré Østergaard (V), Hans Christian Schmidt (V), Peter Juel-Jensen (V), Katrine Robsøe (RV), Lotte Rod (RV), Stinus Lindgreen (RV), Mads Andersen (KF) og Per Larsen (KF)), imod stemte 62 (S, V, RV, KF, Sikandar Siddique (UFG), Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Peter Seier Christensen (NB)), hverken for eller imod stemte 1 (Inger Støjberg (UFG)).Forslag til folketingsbeslutning om ændring af ferieloven (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 20 (DF, EL, NB, LA og Sikandar Siddique (UFG)), imod stemte 65 (S, V, RV, KF og ALT), hverken for eller imod stemte 9 (SF).Forslag til folketingsbeslutning om øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 26 (RV, SF, EL, ALT og Susanne Zimmer (UFG)), imod stemte 72 (S, V, DF, KF, NB og LA), hverken for eller imod stemte 0.Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af gensidig forsørgerpligt for alle (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 8 (EL, ALT og Sikandar Siddique (UFG)), imod stemte 66 (S, V, RV, KF og LA), hverken for eller imod stemte 19 (DF, SF og NB).Forslag til folketingsbeslutning om, at afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 måneder efter endeligt afslag (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 23 (RV, SF, ALT og 1 S (ved en fejl)), imod stemte 72 (S, V, DF, KF, NB og LA), hverken for eller imod stemte 8 (EL) (ved en fejl).Forslag til folketingsbeslutning om automatisk organdonation, fra man fylder 18 år (borgerforslag). Forslaget blev forkastet. For stemte 5 (RV), imod stemte 98 (S, DF, V, EL, LA, ALT og KF), hverken for eller imod stemte 4 (SF).

● Vedtaget: 6
● Behandles: 3
● Behandling uden plan: 4
● Forkastet: 30
Data: Folketingets Åbne Data

Nogle forslag har ikke været til afstemning endnu, men har heller ikke en plan for fremtidigt arbejde. Et eksempel er forslaget om at organdonation skal være et aktivt fravalg, i stedet for noget som tilvælges. Her har folketinget afventet, at Det Etiske Råd skulle komme med en vurdering af spørgsmålet. I slutningen af januar 2023 udmeldte Etisk Råd, at de ikke mener at et aktivt fravalg er bedst, men Folketinget har ikke forholdt sig endeligt til forslaget endnu, 2 måneder senere.

1524 borgerforslag45 støttet af 50t borgere 2018 2019 2020 2021 2022 2023 50 000 underskrifter Forslaget om at fjerne afgifterpå benzin og diesel har fåetflest stemmer nogensinde.Der har ialt været 13 forslag omhvorvidt Mette Frederiksen,Inger Støjberg, Magnus Heunicke,Nick Hækkerup skal eller ikkeskal for en rigsretsag.1 forslag om M. Frederiksen fiknok støtter til at bliver taget op.

Tryk på en cirkel for mere info
Data: borgerforslag.dk, Folketingets Åbne Data

I alt er 1524 borgerforslag blevet indsendt og godkendt til at blive vist på borgerforslag.dk, hvoraf 45 er blevet støttet af over 50 000 borgere.

Jeg syntes personligt at borgerforslag er en god ide. Men jeg synes også dataen understøtter et kritikpunkt: der er mange som vil opleve at udforme et forslag, arbejde for at indsamle stemmer, og hvis de når så langt så til sidst blive nedstemt i folketinget. Jeg forestiller mig at man kan opleve det som at politikerne ikke lytter til en, selvom borgerforslag netop blev til for at give folk en måde at blive hørt. På den anden side så er 50.000 stemmer knap 1% af Danmarks befolkning, så det er urealistisk at tro at alle vil få støtte af et flertal i folketinget, især hvis man kigger på forslagene på borgerforslag.dk og ser hvor modstridende mange er.

Metode

Data om forslag i Folketinget er hentet fra Folketingets Åbne Data ved at søge på lovforslag som indeholdt teksten "(borgerforslag)". Information om indsendte borgerforslag er hentet ved at trække data fra borgerforslag.dk's søge funktion, scrape datoer fra forslags sider og manuelt relatere forslag med 50 000 støtter til lovforslag i folketinget. Sammenkædningen mellem borgerforslag og folketings lovforslag blev gjort manuelt fordi der ikke er en direkte måde at kæde de to sammen automatisk. Der kan have sneget sig fejl ind her. Der findes også en række borgerforslag som har flere end et folketings lovforslag, her er det korrekte lovforslag fundet ved at finde forslag med samme navn og kun inkludere det nyeste forslag.

Dataen blev hentet d. 1. April 2023.


Mere

Seneste