Kønnede uddannelser i 2023

I 2023 blev der optaget 35224 kvinder og 26160 mænd på vidergående uddannelser.