Optag 2023

I dag, d. 28 juli, fik folk som har søgt ind på videregående uddannelser i 2023 svar. Af de 61 382 som har søgt, kom 82% ind på deres 1. prioritet. Det sagt, så er der stadig flere uddannelser hvor meget få er kommet ind i forhold til hvor mange som har søgt. Grafikken nedenfor viser forholdet mellem hvor mange som søgte ind på en uddannelse som 1. prioritet, og hvor mange som kom ind. Tryk/hold musen over en cirkel for at få mere information.

Ansøgere ift. optagne påvidergående uddannelser10% 1. prio ansøgere optaget25%50%75%Flere prio 1 ansøgere end optagneFærre prio 1 ansøgere end optagne33.5%50%75% optaget var prio 1 ansøgere50% af dem som blev optaget kom ind på enuddannelse hvor +92% af 1. prio blev optagetHusdyrvidenskabInternationalBusinessandPoliticsPædagogPædagogPsykologiDatalogiHandelsøkonomJuraSociologiErhvervsøkonomi-psykologi,HA(psyk.)DatalogiBachelorinGlobalHumanitiesFolkeskolelærerJuraBusinessAdministrationandServiceManagementErhvervsøkonomi-informationsteknologi,HA(it.)Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation,HA(kom.)DatamatikerDanskSoftwareudviklingFinansøkonomMedicinPædagogVeterinærmedicinDesignteknologBiologiPædagogPsykologiBusinessAdministrationandDigitalManagementInternationalBachelorinSocialSciencesSocialrådgiverSocialrådgiverMaskinmesterDesignteknologMultimediedesignerJournalistFarmaciSocialrådgiverPædagogInternationalBusinessErhvervsøkonomi-erhvervsret,HA(jur.)PsykologiBachelorofScience(BSc)inEngineering(GeneralEngineering)FinansBygningskonstruktør,professionsbacheloribygningskonstruktionFinansøkonomErhvervsøkonomi,HAEconomicsandBusinessAdministrationPsykologiSamfundsvidenskabeligbacheloruddannelseBygningskonstruktør,professionsbacheloribygningskonstruktionSygeplejerskeStatskundskabSocialrådgiverStatskundskabMedicinSygeplejerskeFolkeskolelærerFinansPædagogSygeplejerskeFolkeskolelærerMarkedsføringsøkonomJuraHumanistiskbacheloruddannelseErhvervsøkonomi,HAMedicinMedicinPædagogErhvervsøkonomi,HAJuraleonora.appData: UFM

Når man læser grafikken, skal man huske at ikke alle takker ja til et uddannelsestilbud, selvom de søgte uddannelsen som 1. prioritet. Dette kan ses i at nogle uddannelser har ledige pladser på trods af at de har optaget færre end antal 1. prioritet ansøgere. Det sagt så kan vi se at de fleste uddannelser accepterer de fleste ansøgere, mens at et lille antal uddannelsers optag er mindre end 50% ansøgere.

Hvis man søger ind på en uddannelse, vil man ofte også se på, hvad karakterkrav den har. Siden her ser udelukkende på forhold mellem 1. prioritet ansøgere og optagne.

Data kommer fra UFM, designet er inspireret af New York Times artikel "For Most College Students, Affirmative Action Was Never Enough".


Mere

Seneste