Danmarks befolknings alderfordelling

Danmarks befolkning bliver ældre. Men aldersfordellingen er ikke ens over hele landet. Grafikken nedenfor viser hvordan alder varierer efter byers størrelse.

Tryk på en farve for at se nøjagigt antal og andel for aldersgruppen.

Store byer har yngre befolkning Rækkerne representerer byer af en bestemt størrelse Hver farve viser andelen af en aldersgruppe i disse byer●0-9 år ●10-19 år ●20-29 år ●30-39 år ●40-49 år ●50-59 år ●60-69 år ●70-79 år ●80-89 år ●90-99 år ●100-109 år ●110 år + Hovedstadsområdet (1 363 296 indbyggere) Byområder i øvrigt med 100.000 indbyggere og derover 50.000-99.999 indbyggere 20.000-49.999 indbyggere 10.000-19.999 indbyggere 5.000-9.999 indbyggere 2.000-4.999 indbyggere 1.000-1.999 indbyggere 500-999 indbyggere 250-499 indbyggere 200-249 indbyggere Landdistrikter Uden fast bopæl 0% 25% 50% 75% 100%leonora.app - Data: dst.dk (2023)

Men hvor meget har det ændret sig? Graferne nedenfor viser hvordan aldersgrupperne ovenfor har ændret sig i kommunerne fra 2010 til 2023, med udgangspunkt i 2010.

Graferne kan læses ved at se hvor en linje afsluttes i højre side. F.eks. kan man se at i Frederikssund så har gruppen 80-89 årige (mørk blå linje) steget 100%, altså fordoblet. Samtidig er gruppen 90-99 årige i København næsten halveret.

Ændringer i befolknings alder 2010-2023 KøbenhavnBornholmOdder0%-50%-25%+100%+50%Gribskov0%-50%+100%-25%+50%

Vælg en kommune:

En af konsekvenserne der diskuteres er ofte hvad en ældre befolkning koster i udgifter til pleje og sundhed. Grafikken nedenfor viser hver kommunes gennemsnitsalder og budget for sundhed per person. Cirklens position beskriver budget og gennemsnitsalder, farven hvilken region den hører til, og hvis du trykker på en så kan du se dens historiske udvikling.

Sundhedsbudget 2023 Kommuner ift. indbyggeres alder og gennemsnitligt sundhedsbudget per indbygger ▶ Start animation af historisk udvikling 3555år90003000kr.København 2023 Fanø 2023 Læsø 2023 ●Hovedstaden ●Midtjylland ●Nordjylland ●Sjælland ●Syddanmark leonora.app - Data: dst.dk (2023)

Vi kan se at sundhedsbudgettet ikke nødvendigvis er højere per person i kommuner med højere gennemsnitsalder, men der er en svag stigning i de fleste tilfælde. Der er derfor ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem alder og sundhedsbudget. Vi kan også se på grafikken at kommuner i Region Hovestaden og Syddanmark har størrer sundhedsbudget per person end kommuner i Region Sjælland, og at de kommuner med lavest sundhedsbudget generelt er fra Region Midtjylland. Hvis vi kigger nærmere på de 5 kommuner med gennemsnitligt ældst befolkning så ser vi at de alle er ø-kommuner.

Metode

Data om befolkningsalder er fra Danmarks Statistiks "BY2", og sundhedsbudgetter fra "BUDK1". Jeg har valgt at kigge på sundhedsbudget generelt i stedet for budget-poster relateret til ældrepleje specifikt, fordi man i 2017-18 ændrede på hvordan ældrepleje og hjælp til handicappede blev grupperet. For at kunne sammenligne over længere tid har jeg brugt sundhedbudget i stedet.

Historiske budgetter er justeret for inflation ud fra forbrugerindekset, så det svarer til 2023 kr.


Mere

Seneste