Er der et sted i Danmark hvor mad hygiejnen er dårligst?

Smiley ordningen har fundes fra 2001 under Fødevarestyrelsen, og findes for at forsikre hygiejnen hos fødevarevirksomheder, hvilket hovedsageligt er steder som serverer eller tilbereder mad. Men hvordan går det så?

På kortet nedenfor kan alle rapporter i Danmark ses (senest opdateret 10/11/2021). Du kan fokusere på en kommune ved at vælge en i drop-down menuen, og når du er zoomet ind så kan du trykke på nabo kommuner for at flytte fokus.

Teksten fortsætter under kortet.

Hvad der står frem på kortet er at der er flest virksomheder med negative "bedømmelser" der hvor der er flest virksomheder.

Ordningen er til dels selvforstærkende, da alt andet end perfekt kan have effekter på virksomheden, lige fra egenbetalte ekstra-kontroller, til lukning og politianmeldelse. Når der foretages en kontrol vurderes en række punkter på en skala fra 1 ("ingen anmærkninger") til 4 ("Bødeforlæg, politianmeldelse, karantæne, autorisation eller registrering frataget"), og den endelige fulde bedømmelse er den laveste vurdering på alle punkterne. Som udgangspunkt så skal alle rapporter ende med en 1 ingen anmærkninger vurdering for at virksomheden ikke får ekstra selvbetalte kontrol besøg. Derefter kommer 2 indskærpelse, 3 påbud, forbud eller tvangsbøder og til sidst 4 hvilket selvsagt er slemt for enhver slags virksomhed som behandler mad.

Kortet nedenfor tager gennemsnitsbedømelsen af alle virksomheder i et område og giver en sekskant farve baseret på denne "gennemsnitsbedømmelse" af området, hvilket vil sige at mørkegrå sekskanter er bedst og gule sekskanter er værst bedømt gennemsnitligt. Størrelsen på sekskanten er baseret på antallet af virksomheder i området. Du kan bruge drop-down menuen ovenfor til at vælge kommuner.

Generelt kan man se at det faktisk står ret godt til med fødevarekontrollen i Danmark. Selvom antallet af 4 vurderinger er størst i de største byer, så kan du være nogenlunde lige så sikker på at din mad er forsvarligt behandlet, ifølge Fødevarestyrelsens data, her som i små byer. De fleste dårligt bedømte sekskanter er områder med få virksomheder og kun et enkelt dårligt bedømt sted som trækker gennemsnittet ned.

Data: Fødevarestyrelsen (10/11/2021)
Data: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (DAGI)
@Herover


Mere

Seneste