Folketingsstemmer

Et grafisk overblik over mandatperioden 2019-2022 - (new) english translation

Grafik: Leonora Nielsen
Text: Britta M. Lindqvist & Leonora Nielsen
Updated 08-12-2022: mulighed for at selv lave sammenligninger blev tilføjet.

Nu er det snart valg - måske - og vi skal til stemmeurnerne igen. Men hvordan har egentlig folketingsmedlemmerne stemt i mandatperioden?

Socialdemokraterne vil bevare Mette Frederiksen på statsministerposten og har åbnet op for et samarbejde over midten. Men hvor enige er egentlig Socialdemokraterne med blå bloks folketingskandidater?

Socialdemokratiet (A) sammenlignet med Alternativet (Å), Venstre (V), Det Konservative Folkeparti (C), Liberal Alliance (I), Dansk Folkeparti (O), Danmarksdemokraterne (Æ), Nye Borgerlige (D).

Sådan læser du grafikken: Du kan følge de enkelte socialdemokratiske folketingsmedlemmer fra listen, til venstre, og fordybe dig i deres stemmeprofiler ved at følge deres linje, eller ved at trykke på en firkant på linjen. Hver firkant viser, hvor mange gange to medlemmer har stemt ens, ved at sammenligne vedkommendes stemmeprofil med folketingsmedlemmer fra blå blok i listen til højre. Jo dybere grøn des flere gange har de to folketingsmedlemmer stemt ens. Jo dybere lilla des mere uenige er de. Hvid betyder, at de har stemt ens halvdelen af afstemningerne.

Tryk på en firkant for at få mere info.

Grafikken viser hvordan det enkelte Socialdemokratiske folketingsmedlem har stemt, sammenlignet med de enkelte borgerlige partiers folketingsmedlemmer - i mandatperioden siden valget 2019.

(Alternativet vises også, men da Frie Grønne ikke optræder i Folketingets Åbne data vises de ikke.)

Socialdemokratiet (A) sammenlignet med Enhedslisten (Ø), Socialistisk Folkeparti (F), Radikale Venstre (B).

Til sammenligning kan man her se hvordan de enkelte socialdemokratiske folketingsmedlemmer har stemt i forhold til øvrige partier fra rød blok. Her fremgår det at de socialdemokratiske folketingsmedlemmer har været mere enige med støttepartiernes medlemmer, end med blå bloks medlemmer.

Enhedslisten bliver ofte beskyldt for at holde hånden over regeringen, selvom de er uenige i mange emner politisk. Men, de skiller sig ud ved at have stemt imod Socialdemokratiet omkring 25% af tiden.

De er dog ikke kun et protestparti, som de somme tider også bliver beskyldt for at være. De har, ligesom de andre partier, i de fleste tilfælde, rent faktisk ja-hatten på, når der skal stemmes.

Grafikken viser et overordnet overblik over fordelingen mellem ja og nej.

Stemme-pyramider: hver linje er en person som har stemt nej (rød, venstre) og ja (blå, højre).

Venstre er det borgerlige parti med flest mandat i folketinget. De går til valg på et samarbejde med øvrige blå blok og sigter på at Jacob Elleman-Jensen bliver statsminister.
Men hvor enige er de egentlig med de andre borgerlige partier?

Venstre (V) sammenlignet med Alternativet (Å), Konservative (C), Liberal Alliance (I), Dansk Folkeparti (O), Danmarksdemokraterne (Æ), Nye Borgerlige (D)

Venstre og De Konservative har været enige i mange spørgsmål, men enigheden med de andre borgerlige partier synes, helt overordnet set, ikke at adskille sig ikke så meget fra enigheden mellem Venstre og Socialdemokratiet.

Dansk Folkeparti er blevet splittet og Danmarksdemokraterne er kommet til. Spekulationerne er gået på, om splittelsen handler om person eller politik. Ifølge vores data har de to partiers folketingsmedlemmer været slående enige, når de har stemt. Anderledes ser det ud sammenlignet med Nye Borgerliges stemmer. Værd at notere er også, at Danmarksdemokraternes nye leder, Inger Støjberg (forhenværende Venstre) ser ud til at have stemt markant anderledes end sit nye parti.

Dansk Folkeparti (O) og Inger Støjberg sammenlignet med Danmarksdemokraterne (Æ), Nye Borgerlige (Æ).

Lav dine egne sammenligninger

Vælg 2 partier, og se hvor ens de stemmer.

Kilde:

Al data er hentet fra Folketingets Åbne Data (regeringsperioden 2019 til 31'te august 2022). Stemmedata fortæller kun hvad det enkelte folketingsmedlem har stemt under en afstemning. Partiets samlede holdning kan således være en anden. Det er sjældent at alle folketingsmedlemmer er til stede under en afstemning. Hvis to folketingsmedlemmer kun møder hinanden under afstemninger hvor de er enige, kan de to medlemmer fremstå som mere enige med hinanden end de reelt er (eller omvendt).


Mere

Seneste